Gjengitt med opphavsmannen si tillatelse

Dæven Han Ta!

Tekst/mel.: Hans Rotmo

Kan du fortæl mæ ka det e for slags
Politikk nu te dags?
Folket bli dirigert inn te by'n
Det e vel eit sørgele syn

(Ref.)
Nei, dæven han ta, dem kan itj fløtt oss vekk
For jordbruket kan itj leggas ned i'n sekk
Det må vårrå måt på progresjon
Det går itj an å hold på son!

Fabrikkan formeres vær enn lopp og lus
Mens arbeidsfolket hi itj nå hus
Røyken e både grøn og gul og svart
Mens eppeltrea hi itj så my som ein kart

Ref.
Mellomspell

Odelsguten min hi fløtta inn te by'n
Og fått allergi imot ky'n
Han studere og sei han ska bli disponent
Han skull nå vel aller ha vørti sendt

Ref.

Dem snakke om å bøgg ein væg her om ei tid
Ska fan itj gå på tomta mi!
Og så sei dem det ska bli fabrikk aust i Moen
Det e ledd i ein progresjon

Ref.
Mellomspell x2

Nei, det va annsleis i gammeldåggån, ja
Fyrri krigen, da va det no bra!
Da kunn du protester hvess du vart sur
No driv dem totalt diktatur

Ref. x2