Gjengitt med opphavsmannen si tillatelse

Møringen

Tekst/mel.:Hans Rotmo

Han Gammel-Erik han e møring, faren kom fra Bud
Det va han som fann opp trua på Gud
Han va sleip som ein fisk
Han sa: "Du ska vær grisk!
Det e det ellevte bud!"

Hu Maggie Thatcher hu e møring, mora kom fra Syltefjord'n
Det va hu som fann opp korrupsjon
Hu samla inn kollekt
Iblant venner og slekt
Og putta papirpengan nerri sko'n

Han Peter Botha han e møring, faren kom fra Olvundeid
Det va han som fann opp apartheid
Kvite kveita hengt'n her
Svarte hysa hengt'n der
Ufisk vart itj eingong veid

Leif Hagen han e møring, faren kom fra Vikebukt
Det va han som fann opp utukt og tukt
Han tjent sæ rik og feit
Ved å ri på ei geit
Så selgt'n skiten som a' skeit

Vidar Lønn-Arnesen e møring, faren kom fra Soggemo'n
Det va han som fann opp grammafon'
Am'rikansk musikk
E ber enn arsenikk
Te å drepe den norske tradisjon

(Solo)

Kong Alkohol han e møring, faren kom fra Overå
Det va han som fann opp dagen derpå
Da va hjernen som ei ert
Da va livet itjnå verdt
Så gi mæ, gi mæ ein knert