mob.styrken
Terje Hans Rotmo

 

mob.styrken
Spellet Om Trøndelag
Trekkspellkrigen

mob.styrken var den første plata med Heimevernslaget, og den kom i 1978.
Disse låtene er med på plata:

Bilde av cover o.l. kommer seinere.


Siste oppdatering:

Terje Hilanmo
19©95