Maildir

Den 14. mars 2004 ble det foretatt endringer i mailsystemet på Colargol.

Vi bestemte oss for å bytte ut daværende IMAP/POP3-tjenere med courier, da de gamle var veldig ustabile, og fungerte generelt dårlig. Dette var altså for å kunne tilby dere som brukere en bedre tjeneste! Siden courier kun kan lese mail i Maildir-formatet, måtte vi også konfigurere exim til å benytte dette formatet.

Dersom du hadde mail liggende på Colargol før denne endringen ble foretatt, må du kanskje gjøre noen enkle grep for å tilpasse mailoppsettet ditt til det nye systemet:

Videresender epost:

Trenger ikke gjøre noe.

Bruker IMAP/POP3:

Etter at vi byttet, ble all den nye mailen din skrevet til en ny lokasjon enn tidligere. De nye IMAP/POP3-tjenerne vil også lese mailen fra denne nye lokasjonen. Dette betyr at du ikke ser mailen du hadde liggende før vi byttet.

For å få se de gamle epostene dine må du konvertere dem slik:

mb2md -s ~/Mailbox -d ~/Maildir/

Andre mapper enn mailbox konverterers til underkataloger av Maildir, slik:

mb2md -s ~/Spam -d ~/Maildir/.Spam/

Bruker du procmail e.l. må du i tillegg endre litt på .procmailrc filen din.

Det viktigste er å endre $HOME/Mailbox til $HOME/Maildir/
Har du flere mailbokser (f.eks. en for spam) må du også endre disse. F.eks. endre $HOME/Mailbox-spam til $HOME/Maildir/.spam/

Se nederst på denne siden for et komplett eksempel på en ny procmailrc fil.

Har du problemer med oppsett av Outlook Express, finner du kanskje noen hint her.

Logger inn på colargol for å lese epost med pine, mutt, e.l.:

Bruker du procmail e.l. trenger du ikke gjøre noe som helst.

Bruker du ikke procmail, må du foreta følgende endringer i klienten din

mutt:

Sett linjen “set spoolfile=~/Maildir/” i ~/.muttrc

For å lese underkataloger, kan du sette opp følgende linjer i ~/.muttrc:

			set folder=~/Maildir/
			set mbox_type=Maildir
			set mask="."

			Når du da trykker "c" for å se foldere i mutt, får du se en liste
			over alle kataloger i ~/Maildir/, der de som starter med punktum er
			folderne dine.
pine:

sett linjen “inbox-path=” i ~/.pinerc til: “inbox-path=~/Maildir/”

For å få se de gamle epostene dine må du konvertere dem slik:

mb2md -s ~/Mailbox -d ~/Maildir/

Eksempel på ny .procmailrc fil:

			# VIKTIG: alle mailbokser må ende med "/" for at Maildir-formatet skal blit brukt!!
			PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:$HOME/local/bin
			MAILDIR=$HOME
			LOCKMAIL=$HOME/.procmail-lockfile
			LOGFILE=$HOME/.procmail-log
			DEFAULT=$HOME/Maildir/

			# Tagger spam
			:0fw
			| spamassassin

			# Spam blir lagret i en underkatalog av ~/Maildir/
			# Viktig å merke at underkataloger må starte på "." for at imap-tjeneren skal se den!
			:0:
			* ^X-Spam-Status:.Yes,.*
			$DEFAULT/.spam/

			:0
			$DEFAULT