Historien bak TIHLDE sin logo

Takk til Torkild Ulvøy Resheim for historien bak logoen til TIHLDE.

Logoen dere benytter i dag var inspirert av logoen til Trondheim Ingeniørhøgskole som HiST/AIN da het. Derav farvene blå og sølv samt tannhjulet. Tannhjulet gav logoen et tilstrekkelig teknisk preg. De fire nodene med koblinger i mellom skulle illustrere nettverk og samhold. Til sist har vi ti(h)lde-tegnet som er velkjent blant UNIX brukere. Dette skulle symbolisere både TIHLDE og “hjem”.

Arbeidet ble gjort i løpet av en kveld. Først skissert på papir, deretter nøyaktig tegnet med DeLuxe Paint 3 (som var “state of the art” på den tiden) på en Amiga 1200. Alt utført av undertegnede som syntes TIHLDE kunne ha bruk for en logo. Dette var i 1995/96 tror jeg. Dét året jeg satt som leder for linjeforeningen.

Tihldelogo