Hovedstyret

De som sitter i Hovedstyret er ansvarlig for den daglige driften av TIHLDE, og består i dag av 7 engasjerte studenter.
Hovedstyret består av medlemmer som ønsker å bruke litt tid på å forbedre studiehverdagen til de resterende medlemmene, og har en sentral rolle i linjeforeningen.
Leder, nestleder, og økonomiansvarlig utgjør TIHLDE sitt arbeidsutvalg, mens resten av hovedstyret består av lederne av undergruppene.

Alle medlemmene av hovedstyret velges av generalforsamlingen for et år av gangen, med mulighet for gjenvalg etter endt periode.
Alle TIHLDEs medlemmer kan stille til valg.

Hovedstyrets sammensetning:

Leder: Joakim Solheim

Nestleder: Ingvild Åsrønning Broen

Økonomiansvarlig: Andreas Hammer

Promoteringsminister: Kasper Gundersen

Sosialminister: Øivind Larsson

Næringslivsminister: Jørgen Nygaard

Leder Drift: Ørjan Bostad Vesterlid

Møtereferat:

Hovedstyret arrangerer møter en gang i uken hvor de oppdaterer hverandre på aktuelle saker, og stemmer over saker som angår linjeforeningen.
Du kan lese referatene fra disse møtene her

Kontakt

For å ta kontakt med Hovedstyret, så kan du sende epost til gro.edlhitnull@sh