FestKom

FestKomitéen er en en komité som arrangerer alle fester underveis i semesteret. Dette inkluderer de tradisjonsrike Halloween- og eksamensfestene til TIHLDE.
FestKom sitt virke strekker seg også til større interne fester for TIHLDEs frivillige som f.eks. hytteturer.
FestKom sin viktigste funksjon er å sørge for at TIHLDE sine fester er morsomme og av høy kvalitet.

Opptak

ÅreKom er direkte underlagt undergruppen Sosialen, og opptak til ÅreKom skjer gjennom Sosialen.
Om du ønsker å være med, så åpner Sosialen for opptak 31. august i år. Følg med på tihlde.org, og vår Facebookside, for informasjon rundt opptaket.