Drift

TIHLDE Drift er på mange måter “ur-TIHLDE” da det ble opprettet allerede i 1988 av en gjeng som ønsket å drifte en studenttjener tilknyttet datidens EDB-avdeling ved Trondheim Ingeinørhøgskole (TIH).

I dag består Drift av 9 medlemmer som har ansvaret for daglige gjøremål tilknyttet TIHLDEs datasystemer. Hovedtjenestene som leveres er medlemskonto på studenttjeneren “Colargol” for studenter og ansatte ved NTNU, organisasjonskontoer på “Balthazar” for organisasjoner tilknyttet NTNU og virtuelle maskiner for TIHLDEs medlemmer på VMware-parken Nerdvana. I tillegg driftes det en rekke støttetjenester.

Tidligere disponerte Drift et eget kontor i 2. etg. i Brygghuset, som våren 2008 ble pusset skikkelig opp. Oppussingen medførte at vi fikk plass til flere kontorplasser, og fra og med høsten 2008 økte Drift til 9 medlemmer, for senere å ta inn 3 medlemmer hvert år fra første klasse for å opprettholde kontinuitet i arbeidet.

Januar 2017 ble alle ingeniørlinjene flyttet sammen i Teknologibygget, som medførte at TIHLDE Drift mistet sitt kontor i slutten av november 2016. Dessverre for oss tok ikke NTNU hensyn til linjeforeninger og studentforeninger når Teknologibygget ble utarbeidet, så ingen linjeforeninger fikk tildelt areal i det nye bygget. Vi var heldige og fikk tildelt et rom i Studenthuset i Sverresgate 14, og vi har nå kontor der.

 

Medlemmene i Drift opparbeider seg med årene en betydelig kompetanse innenfor UNIX, Linux spesielt samt nettverksoppsett/drift.

 

Brukeravtale for Drift@TIHLDE sine tjenester: Brukeravtale.

 

Support

Drift utøver en del support til TIHLDE-medlemmene når det kommer til alle tjenestene de tilbyr. Hvis det er noe du lurer på rent teknisk kan du sende en mail til gro.edlhitnull@troppus

Alle andre henvendelser til drift kan sendes til gro.edlhitnull@tfird

Hvordan bli en del av drift@TIHLDE

Drift tar hvert år opp 3 nye medlemmer fra første klasse etter en søknads- og intervjurunde. Dette gjøres for å opprettholde kontinuitet. Maksgrensen på 9 medlemmer er kun myntet på antall kontorplasser Drift har tilgjengelig.

For å introdusere førsteårsdriftere til unix/linux OS har hvert ansvarsområde også ansvaret for å administrere og vedlikeholde hver sin linuxserver i drifts serverpark.

 

Ansvarsområder blir fordelt internt etter opptak:

1. året:

Brukeransvarlig
Server: Hekta
Webansvarlig
Server: Fantorangen
Balthazaranvarlig
Server: Balthazar

2. året:

Mailansvarlig
Sikkerhet- og backupansvarlig
Nerdvana- og nettverksansvarlig

3. året:

Her skal ”pensjonistene” kunne teste ut nye oppsett for datasystemene, samt være tilgjengelige som gode og flinke ressurspersoner.

 

Hvert år etter innmeldingsseremonien til TIHLDE, vil Drift sende ut en invitasjon til nye studenter om å søke verv. Det vil så bli innkalt til en intervjurunder. Det viktigste for søknaden til Drift er at du har tenkt nøye gjennom at du har tenkt å bli ved skolen i 3 år, da det er kostbar tid som går til spille hvis et medlem plutselig forsvinner. Egenskaper som vil bli lagt vekt på under Inntaksprosessen i prioritert rekkefølge:

  • Kan avse tid til Drift
  • Er genuint interessert i å drifte
  • Interessert i å lære Linux
  • Modenhet
  • Forkunnskaper

Medlemmene vil formelt bli tatt opp under generalforsamlingen på høsten.

 

Drift:

Leder: Magnus Conrad Hyll

Sikkerhet og backup: Bjørn Kristian Punsvik

Nerdvana og nettverk: Espen Skjelbreid

Mail: Magnus Conrad Hyll

Fantorangen og web: Kevin Andre Helgeland 

Balthazar: Kim Anners Wangensteen

Hekta og brukere: Ørjan Bostad Vesterlid

Pensjonister:

Harald Floor Wilhelmsen

Stig Kristian Rothaug

Kenan Mahic

Gard Steinsvik