ArrKom

Arrangementskomitéen til TIHLDE har ansvar for alle store sosiale arrangementer utenom rene fester. Dette er naturlig nok stor variasjon i typen arrangementer, og jobben er derfor svært variert. Arrangementer som galla, LAN, og Julebord er typiske arrangementer som ArrKom planlegger og gjennomfører.

Opptak

ArrKom er direkte underlagt undergruppen Sosialen, og opptak til ArrKom skjer gjennom Sosialen.
Om du ønsker å være med, så åpner Sosialen for opptak 31. august i år. Følg med på tihlde.org, og vår Facebookside, for informasjon rundt opptaket.