Om TIHLDE

TIHLDE (Trondheim IngeniørHøgskoles Linjeforening for Dannede EDBere) er linjeforeningen for bachelorstudiene Dataingeniør, Drift av datasystemer og IT-støttet bedriftsutvikling, samt masterstudiet Digital samhandling ved AIT, IDI, NTNU på Kalvskinnet.

Historie

TIHLDE ble stiftet 16.april 1993, med formål å fremme det sosiale og faglige tilbudet ved EDB-avdelingen ved TIH, som etterhvert ble AITeL ved HiST, deretter IIE ved HiST, nå AIT, IDI ved NTNU. Mye har skjedd siden da, men dette er fortsatt vårt mål. Alle studenter og ansatte tilknyttet AIT, IDI ved Kalvskinnet kan bli medlem, men opptaket skjer kun i begynnelsen av hvert skoleår.

TIHLDE er en ikke-profitabel og politisk nøytral organisasjon som baserer seg på frivillig engasjement fra studenter. I tillegg til hovedstyret (HS), har vi pr idag 4 undergrupper: drift, orakel, sosialen og promo, og 8 komitéer: ÅreKom, FestKom, ArrKom, KosKom, TurKom, JubKom, NetKom, og FadderKom.

Organisasjonskart

Undergrupper

Drift er en gruppe på 9 studenter som tar seg av drifting av TIHLDEs datasystemer. Her inngår bla. medlemstjeneren Colargol, studenttjeneren Balthazar, VM-parken Nerdvana samt andre støttetjenere. Oppgavene til Drift er brukeradministrasjon, backup, installasjon og oppgradering av programvare, DNS-administrering, brannslukking og annet. Medlemmene i drift opparbeider seg en betydelig kompetanse på UNIX, og Linux spesielt.

Næringsliv og Kurs, tidligere Orakel, jobber for å fremme det faglige tilbudet til medlemmene. Her inngår bla. bedriftspresentasjoner, kurs, foredrag, nærlingslivsdag og lignende.

Sosialen jobber for å fremme sosiale aktiviteter blant medlemmene. Det være seg sosiale tilstelninger som fester, kino, bowling, gokart mm. Fantasien er grensen, og forslag til aktiviteter mottas med smil! :)

Promo har som oppgave å informere studenter og medlemmer om TIHLDEs saker og arrangementer, i tillegg til å dokumentere hendinger som har vært.

Komitéer

ÅreKom
ÅreKomitéen arrangerer hvert år ÅREts villeste hyttetur hvert år, for over 100 datastudenter som drar til fjellbyen Åre for å stå på ski, afterski, og markere semesterstart.

FestKom
FestKom er en en komité som arrangerer alle fester underveis i semesteret. Dette inkluderer de tradisjonsrike Halloween- og eksamensfestene til TIHLDE.

ArrKom
Arrangementskomitéen til TIHLDE har ansvar for alle store sosiale arrangementer utenom rene fester. Dette er naturlig nok stor variasjon i typen arrangementer, og jobben er derfor svært variert

KosKom
Kosekomitéen er den koseligste komitéen i TIHLDE.
KosKom sitt oppdrag er å spre kos, glede og god stemning gjennom linjeforeningen, dets medlemmer og dets frivillige.

TurKom
TutKom er en helt ny komité som ble startet av engasjerte og turglade studenter, etter ønske fra Generalforsamlingen.
TurKom skal gi turglede hos TIHLDEs medlemmer, og skal gjøre dette ved å arrangere telt- og overnattingsturer 2 – 3 ganger i semesteret.

JubKom
Jubileumskomitéen til TIHLDE aktiveres hvert jubileums år, vanligvis hvert 5 år.
JubKom sitt virke går ut på å markere linjeforeningen, og dens historie for TIHLDE medlemmer.

NetKom
Nettsidekomitéen ble utviklet med formål om å utforme en ny nettside til TIHLDE.
I dag jobber 6 engasjerte og flinke studenter med nettopp dette.

FadderKom
FadderKomitéen arrangerer hvert år fadderuka for nye studenter. Det er over 80 frivillige og faddere som er engasjert for å gi nye studenter best mulig start på studiet.

Kontakt

Epsot: gro.edlhitnull@sh
Besøksadresse: c/o IDI NTNU Sverres gate 12, 7012 Trondheim