Archive: January, 2019

TIHLDE Generalforsamling V2019

Posted by Ingvild Broen - Jan 22, 2019 - Arrangement, Generalforsamling, Nyheter

Alle TIHLDEs medlemmer inviteres til generalforsamling tirsdag 12. februar KA-TBA001, Akrinn, Sverres gate 12 kl. 16:30!

MazeMap: http://bit.ly/2MrxCEG

Lenke til Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/538114610017910/

Generalforsamlingen er TIHLDEs øverste organ og forekommer en gang per semester. Hovedstyret står for den daglige driften, mens generalforsamlingen bestemmer hvilken retning hovedstyret skal styre skuta.

Vi oppfordrer deg som medlem av TIHLDE, til å fremme saker for generalforsamlingen, slik at linjeforeningen kan bli bedre.

Siste frist for å sende inn saker til hovedstyret er tirsdag 29. januar.

Saken sendes til ro.edlhitnull@shg

 

Sakslisten vil bli oppdatert her: https://goo.gl/PKkuU3

Det vil holdes valg på følgende styreverv:

~ Leder TIHLDE
~ Nestleder TIHLDE
~ Økonomiansvarlig
~ Leder, Drift

 

Vel møtt!