TIHLDE Generalforsamling V2018

Posted by Ingvild Broen - Mar 20, 2018 - Generalforsamling, Nyheter - No Comments


Alle TIHLDEs medlemmer inviteres til generalforsamling tirsdag 10. april KA-TBA001 kl. 16:15!

Facebook event: https://www.facebook.com/events/468710073545480/
MazeMap: http://s.mazemap.com/2xWVrz3

Generalforsamlingen er TIHLDEs øverste organ og forekommer en gang per semester. Hovedstyret står for den daglige driften, mens generalforsamlingen bestemmer hvilken retning hovedstyret skal styre skuta.

Vi oppfordrer deg som medlem av TIHLDE, til å fremme saker for generalforsamlingen, slik at linjeforeningen kan bli bedre.

Siste frist for å sende inn saker til hovedstyret er 27. mars.
Saken sendes til gro.edlhitnull@sh

Sakspapirer: Førsteutkast vedlagt.
Vil bli oppdatert her: https://drive.google.com/drive/folders/1EZgHs4lzm-T6vL9spTY62l29AlyRrC1O?usp=sharing

Det vil holdes valg på følgende styreverv:
~ Leder TIHLDE
~ Nestleder TIHLDE
~ Økonomiansvarlig
~ Leder Drift (Må velges fra sittende driftgruppe)

Det blir som vanlig servert pizza til alle som møter opp.