Archive: March, 2018

TIHLDE Generalforsamling V2018

Posted by Ingvild Broen - Mar 20, 2018 - Generalforsamling, Nyheter


Alle TIHLDEs medlemmer inviteres til generalforsamling tirsdag 10. april KA-TBA001 kl. 16:15!

Facebook event: https://www.facebook.com/events/468710073545480/
MazeMap: http://s.mazemap.com/2xWVrz3

Generalforsamlingen er TIHLDEs øverste organ og forekommer en gang per semester. Hovedstyret står for den daglige driften, mens generalforsamlingen bestemmer hvilken retning hovedstyret skal styre skuta.

Vi oppfordrer deg som medlem av TIHLDE, til å fremme saker for generalforsamlingen, slik at linjeforeningen kan bli bedre.

Siste frist for å sende inn saker til hovedstyret er 27. mars.
Saken sendes til gro.edlhitnull@sh

Sakspapirer: Førsteutkast vedlagt.
Vil bli oppdatert her: https://drive.google.com/drive/folders/1EZgHs4lzm-T6vL9spTY62l29AlyRrC1O?usp=sharing

Det vil holdes valg på følgende styreverv:
~ Leder TIHLDE
~ Nestleder TIHLDE
~ Økonomiansvarlig
~ Leder Drift (Må velges fra sittende driftgruppe)

Det blir som vanlig servert pizza til alle som møter opp.

Bli TIHLDE-fadder

Posted by Eirik Ovesen - Mar 12, 2018 - Nyheter

Høsten 2018 braker fadderuka nok en gang løs!
I år har TIHLDE revet seg løs fra Quak, og arrangerer nå en helt egen, selvstendig fadderuke i håp om å skape et bedre studiemiljø for høstens ivrige nykommere – et miljø med sterkere samhold blant studentene våre!
For å få til det, trenger vi DEG!😍

Fristen for å melde seg som fadder er 20. april,
og påmeldingsskjema finner dere her:https://goo.gl/PWJjph

Fadderukestyret

Posted by Eirik Ovesen - Mar 02, 2018 - Nyheter

 

TIHLDE arrangerer til sommeren vår første fadderuke frittstående fra Quak! For at de nye fadderbarna skal få en super fadderuke, er det viktig at vi allerede nå begynner å planlegge fadderuken. FadderKom har bestemt hvilke stillinger som fadderuke-styret skal ha, og vi søker nå engasjerte TIHLDE-medlemmer til å fylle disse stillingene.

Ikke vær redd for å søke, for selv om du sitter i fadderuke-styret, vil resten av oss frivillige støtte deg opp. Fadderkomitéen og hovedstyret vil være gode ressurser gjennom hele prosessen. Dette er en gylden sjanse for deg til å sette listen høyt for vår egen fadderuke og opparbeide verdifull erfaring!

Under er det skrevet en kort beskrivelse for hvert av de utlyste vervene.

Leder

Som leder har du ansvar for å ha det fullstendige overblikket over planleggingen og utføringen av fadderuka. Du jobber i tett samarbeid med et team bestående av engasjerte frivillige, og sammen kan dere skape en fadderuke de nye studentene sent vil glemme. Arbeidsoppgavene til lederen vil være å passe på at alle prosesser går slik de skal og fullføres til rett tid. Dermed søkes det en ressurssterk person som jobber godt med andre mennesker og kan lede fram en fantastisk fadderuke. Lederverv medfører svært nyttig erfaring som tar seg godt ut videre i livet og på CV.

Økonomiansvarlig

Som fadderukas økonomiansvarlig holder du oversikten over pengeflyten i fadderuka. Fadderuka er et arrangement med mange deltakere og utesteder involvert, og innebærer betydelige beløp som må holdes styr på. Økonomiansvarlig sørger for at et budsjett utarbeides til fadderuka, samt at regnskap føres i ettertid. Du får muligheten til å lære om

Materialansvarlig

Som fadderukas materialansvarlig har du ansvar for design og produksjon av alt materiell og merch. Du vil være involvert i design av t-skjorter til fadderne, hovedfaddere og styret i fadderkomiteen. Materialansvarlig har oversikt over bestillinger og utlevering av disse. I tillegg får du jobbe med produksjon og anskaffelse av utstyr som trengs til diverse arrangementer. Materialansvarlig jobber også tett med PR-ansvarlig i produksjon av fysisk promoteringsmateriell som plakater, bannere og flyers.

Programansvarlig

Som programansvarlig har du ansvar for at fadderukas program henger sammen. Du jobber sammen med PR-ansvarlig for å få programmet til å virke mest mulig attraktivt, samt at det er gjennomførbart både for arrangører og deltakere. Programmet for fadderuka utarbeides sammen med resten av styret og fadderkom, så du står ikke alene i utbedringen av fadderuka.

Fadderkoordinator

Som fadderkoordinator er du hovedansvarlig for fadderne. Du er kontaktperson for hovedfadderne, det er deg de kan forholde seg til om de skulle ha spørsmål. Du er også i nær kontakt med de vanlige fadderne, og  i rollen som Fadderkoordinator sørger du for at faddere får informasjonen de trenger, når de trenger det. Organisering av faddergrupper skjer og også i din regi.

PR-ansvarlig

Som PR-ansvarlig er det du som behandler fadderukas ansikt utad. Du sørger for at promomateriell blir designet og produsert, og sørger for at riktig informasjon om fadderuka kommer ut til rett tid. Du sørger for å promotere fadderuka både på campus og sosiale medier, med god hjelp av TIHLDE Promo.