Ventistål søker ny IT-tekniker

Posted by Jonas Krokan Ledal - May 14, 2017 - Nyheter - No Comments

Ventistål logo

Er du 3.-års driftsstudent på jakt etter jobb?


 

Arbeidsgiver: Ventistål AS
Stillingstittel: IT-tekniker
Sted: Oslo
Søknadsfrist: 31. mai 2017
Tiltredelse: Etter avtale
Søknad: her

 


Om stillingen:

IT-tekniker skal i tillegg til å være avlaster og avløser for IT-ansvarlig bidra med å holde oppsyn med og sørge for all alle driftssystemer fungerer optimalt for bedriften. IT-tekniker skal bidra til sikker og kostnadseffektiv drift, vedlikehold og videreutvikling. IT-tekniker skal i nært samarbeid med produktansvarlige sørge for god kontroll av viktige masterdata i selskapets systemer.

Om bedriften:

Ventistål er et solid selskap i sterk vekst og vi utvikler oss stadig både gjennom organisk vekst og ved oppkjøp. Selskapet har 17 lokasjoner fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og vi har pr i dag ca 220 IT brukere. Vår IT strategi er basert på kompromissløs insourcing, dvs at vi drifter alle våre IT løsninger selv på en mest mulig rasjonell og økonomisk måte. Det  er et kontinuerlig behov for prosessforbedringer og systemtilpasninger, effektiviseringer og kompetanseheving. For den rette profilen vil dette være en jobb med store utviklingsmuligheter.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig IT-drift, herunder generell brukerstøtte
 • Etablere rutiner for, og sørge for jevnlig vedlikehold av masterdata (produkter)
 • Utarbeide ad-hoc-rapporter for brukere (Visma Business, Diver, SQL, Excel)
 • Brukeropplæring (generell IT, Visma Business, Office-produkter m.m.)
 • Innkjøp IKT-utstyr og rekvisita
 • Delta i, og lede IT-prosjekter

Kompetansekrav:

 • Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet
 • Tilsvarende relevant utdanning på bachelornivå (Drift av datasystemer ved IDI f.eks.)
 • Nyutdannede oppfordres til å søke
 • Det er en fordel med noe relevant erfaring innenfor IT-drift, f.eks. som deltidsjobb ved siden av utdanning
 • Eventuelt annen arbeidserfaring (påkrevet dersom ingen relevant erfaring)

Personlige egenskaper:

 • Selvgående, selvstendig og systematisk
 • Lærevillig, nysgjerrig og positiv
 • Proaktiv og serviceinnstilt
 • Energisk
 • Gode kommunikasjonsegenskaper (norsk og engelsk)

Søknad:

Se annonse her