Generalforsamling

Posted by Jenny Magdalena Aalmo - Mar 02, 2017 - Nyheter - No Comments

Alle TIHLDEs medlemmer inviteres til generalforsamling onsdag 15. mars i KA-TBA001 kl. 17.00!
 
Generalforsamlingen er TIHLDEs øveste organ og forekommer en gang per semester. Hovedstyret står for den daglige driften, mens generalforsamlingen bestemmer hvilken retning hovedstyret skal styre skuta.
 
Under denne generalforsamlingen vil det bli valg av ny leder, nestleder og økonomiansvarlig. Vi håper mange ønsker å møte opp og stille til verv!
 
Vi kommer også til å registrere de som er interesserte i å engasjere seg i undergrupper.
Har du saker du ønsker skal tas opp på generalforsamlingen, kan dette sendes til gro.edlhitnull@sh. Endelig saksliste blir sendt ut senest en uke før genfors.
 
Det blir som vanlig servert pizza til alle som møter opp!

Facebook-event