Archive: March, 2016

Generalforsamling gjennomført – Nytt HS!

Posted by Jonas Krokan Ledal - Mar 10, 2016 - Nyheter

Nytt hovedstyre

F.V.: Jenny Aalmo, Harald Wilhelmsen, Per Kristian Pettersen, Jakob T. Tofte, Jonas K. Ledal, Vegar Nyfløt, Joachim F. Stamnes

Da var nok en generalforsamling gjennomført!

Slik skikken er presenterte HS’ seg selv, sitt arbeid gjennom det siste året, samt regnskap og budsjett. I tillegg fikk hovedstyret mangt et nyttig innspill til videre drift, noe vi ser lyst på å ta fatt på. Det var flere ivrige sjeler til stede i salen, noe som førte til mange interessante spørsmål og diskusjoner rundt blant annet økonomien. Pizza ble som seg hør og bør fortært, og alle ble mette og glade.

I tradisjonell stil skal leder, nestleder og økonomiansvarlig byttes ut på vårparten, og Erling, Jakob og Kamilla skulle dermed gi roret videre til sine etterfølgere. De nyvalgte er:

Leder: Jakob T. Tofte – 2. drift
Nestleder: Vegar Nyfløt – 1. drift
Økonomiansvarlig: Joachim F. Stamnes – 1. drift

Vi ønsker dere lykke til i arbeidet!

Vi ønsker samtidig å benytte anledningen til å rette en stor takk til Erling og Kamilla for lang og tro tjeneste til linjeforeningen. Dere har ledet by example hele veien, og vil bli savnet i det daglige arbeidet.