LaTeX-kurs!

Posted by Henrik-Grønstad Lindgren - Mar 03, 2013 - Arrangement, Info, Kurs - 87 Comments

TIHLDE tilbyr endelig LaTeX-kurs!

Det blir LaTeX kurs i to runder. Del 1 og Del 2.

Første blir torsdag 7.mars, fra 14:00 til 16:00.

Andre blir tirsdag 12.mars, fra 14:00 til 16:00.

Første kurset er et introduksjonskurs, andre går litt med i dybden på en del ting.
Målet for kurset er å kunne lære nok til å bruke LaTeX til dokumentasjon i prosjekter
og matteøvinger på skolen.

Kurset er gratis og er åpent for alle på AiTEL. Etter dette kurset vil du ha lært nok til å kune levere matteøvinger og skrive større dokumenter ved hjelp av LaTeX. Det vil bli holdt av Hans Jacob Rivertz og Anette Wrålsen.

HVA ER LATEX?
LaTeX er et tekstbehandlingsverktøy som gir deg full kontroll på alt. Det er utrolig artig å lære og bruke, og gir dokumentet med en gang et proffesjonelt preg. Dokumentene dine kommer ut som deilige deilige PDFer. LaTeX er en fugl! Wiiowuuiiioioei! Og vil jo alle fly, vil vi ikke? Møt opp, lær LaTeX og kos deg :)
( http://no.wikipedia.org/wiki/LaTeX )

INSTALLASJON
Vi ønsker at flest mulig har et fungerende LaTeX-oppsett på maskina si før kurset, så vi slipper å bruke av tiden der til installasjonsveiledning. Nedenfor finner du anbefalinger og linker til tex-biblioteket og en editor til ditt OS. Der hvor du har valgmuligheten mellom å installere en basic/core-utgave eller complete, så velg complete.

OSX:
Tex-pakke: MacTeX ( http://www.tug.org/mactex/ )
Editor: TeXShop ( http://pages.uoregon.edu/koch/texshop/obtaining.html )

*BSD og GNU/Linux:
Tex-pakke: TeX Live ( http://www.tug.org/texlive/ )
Editor: Texmaker ( http://www.xm1math.net/texmaker/ )

Windows:
Tex-pakke: MikTeX, Net Installer ( http://miktex.org/2.9/setup )
Editor: Texmaker ( http://www.xm1math.net/texmaker/ )

Filer som blir brukt på kurs 1
LaTeX_kurs1_materiale

Oppdaterte foiler fra LaTeX kurs 1
oppdaterte_foiler_latexkurs_del1

Foiler til LaTeX kurs 2
LaTeXkurs_del2handout

En god kilde til LaTeX-kunnskapet på nett
LaTeX på Wikibook ( http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX )