TIHLDE: Innkalling til Generalforsamling 3.oktober 2012

Posted by Marie Nilsson - Sep 13, 2012 - Generalforsamling, Info - 5,058 Comments

Alle medlemmer i TIHLDE innkalles herved til generalforsamling (genfors) kl 16:00 den 3.oktober 2012 i K-aud på Kjelhuset.

Der vil det bli holdt valg for følgende verv i hovedstyret (HS):

Leder Orakel
Sosialminister

Nyvalgt Leder Drift og de som kom igjennom opptaket til undergruppene Drift og PRInfo vil bli presentert.

Utkast til saksliste vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesida her så fort denne er klar. Forslag til saker, eller endringer på utkast til saksliste må være innsendt senest to uker før genfors (ons 19.sept.). Endelig saksliste blir sendt senest en uke før genfors.

Møtet vil vare i ca 2 timer.

Etter møtet vil servert pizza og brus de som møtte opp, og det er mulighet for å bli med i undergruppene Orakel og Sosialen.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å søke verv i både undergrupper og i hovedstyret.