Archive: March, 2010

Påmelding på bedpress til Accenture

Posted by TIHLDE - Mar 09, 2010 - Bedriftspresentasjon, Nyheter
Her e linken til på melding og mer info om bedriftspresentasjonen tilAccenture:

http://bedpress.tihlde.org/

Det er ikke binende eller slik at de som ikke melder seg på ikke fårkomme, men for å få en oversikt over ca. hvor mange som kommer.

Bedriftspresentasjoner

Posted by TIHLDE - Mar 05, 2010 - Bedriftspresentasjon, Nyheter

Nå har vi fått til to bedriftspresentasjoner, det er med Accenture og Steria.

Vi får besøk av Accenture 16.mars og de vil holde en
bedriftspresentasjon for de som er interessert!
De er ute etter folk fra IT miljøet, både for å få tak i folk til høsten og å la studenter bli kjent med dem.
Presentasjonene er åpne for alle!

Vi får også besøk av Steria i mars.De ser etter driftere og ingeniører. Dette er forbeholdt 3.klassinger
men vi tar imot er det plass er alle andre velkommen.

Hvem:   Accenture
Når:    16. mars

Hvem:   Steria
Når:    UTSATT, Mer info kommer snart

Tid:    16.30
Sted:   KAUD

 

Etter presentasjonen til Accenture inviteres alle deltakerne til middag og sosialt samvær på Egon Resturant i Prinsens Gate.

Info om Accenture:
Accenture er et internasjonalt konsulentselskap med ca 170 000 ansatte og
som opererer innenfor områdene strategi, outsourcing og teknologi. Vår
kundegruppe inkluderer flere av de største selskapene i verden, blant
annet London Stock Exchange, Volvo, US Airforce, Telenor og Norsk offentlig
forvaltning. Eksempler på prosjekter i Norge i nyere tid kan nevnes Altinn
løsningen (som alle leverer selvangivelsen gjennom) og det nye
pensjonsprogrammet til NAV som skal produksjonssettes om ca et år.

Mer info? Se www.accenture.no/jobb

Info om Steria:
Steria er et it-konsulentselskap med 20.000 medarbeidere i 16 land og
besitter store verdier i form av kunnskap og erfaring. Gjennom omfattende
kunnskapsutveksling på tvers av landegrenser, får Sterias norske kunder
tilgang på spisskompetanse og erfaring fra en rekke pågående og
tidligere prosjekter. Slik kan flere mennesker bidra til å utvikle og
teste nye løsninger, og stordriftsfordeler kan oppnås gjennom
industrialisering av løsninger for større markeder.
Et av Europas 10 største it-konsulentselskaper

 

For mer info om selskapene anbefaler vi google.