Home > EDB > Aktivere Java 6 på Mac

Aktivere Java 6 på Mac

Java 6 er installert på OS X, men ikke default aktivert. Denne posten hjalp meg å finne ut av hvordan jeg gjør det:
http://gephi.org/support/install-java-6-mac-os-x-leopard/

For å se Java 6 applets er det greit å bruke appletviewer, som forklart her:
http://yaib.eu/2009/03/30/running-java-6-applet-on-mac-os-x-leopard/

Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.